НАШИТЕ КООПЕРАЦИИ                                                                        начало

ТПК" Георги Андриянов" - Белица
ТПК" Георги Андриянов" - Белица, е кооперация с разнообразна дейност.

Произвежда различни прокдукти като ацетон, бои, осъществява и дървопреработвателна дейност осъществява.

Добра материална база.

За контакти:
Белица, ул. "Д.Хаджидимов" N 3

Новини / Оферти

ПКИ "Георги Казепов"

Предлага
Повече

Събранията в кооперациите от региона

Отчетните събрания протичат по график
Повече

Отчетно събрание на Съюза

Предстои редовното събрание на кооперациите от Благоевградска област
Повече